เกี่ยวกับดูดวงไพ่ยิปซี

ไพ่ทาโร่ห์หรือไพ่ยิปซี

เป็นที่รู้จักกันมายาวนานตั้งแต่พุทธศตวรรณที่ 20เป็นต้นมา ในอดีตไพ่ทาโร่ต์เป็นที่รู้จักกันในรูปแบบของเกม การละเล่น แต่สำหรับประเทศอาณานิคมของอังกฤษไพ่ทาโร่ต์ถูกการทำนายดวงชะตาราศีซึ่งเชื่อกันว่ามีความแม่นยำ​

ตำแหน่งและความหมายของไพ่

  • ตำแหน่งที่ 1 หมายถึง วาสนา บุคลิกลักษณะ นิสัยใจคอ สภาพจิตใจ และสถานการณ์ปัจจุบัน
  • ตำแหน่งที่ 2 หมายถึง เหตุการณ์ที่กำลังจะเข้ามา สิ่งแวดล้อม และอุปสรรค์ ซึ่งเป็นตำแหน่งมีผลกระทบกับเจ้าชะตาค่อนข้างมาก
  • ตำแหน่งที่ 3 หมายถึง ความคิด ความตั้งใจ อนาคต อาจหมายถึงญาติผู้ใหญ่หรือพ่อก็ได้
  • ตำแหน่งที่ 4 หมายถึง อดีตที่ผ่านมาแล้ว สิ่งที่ส่งเสริมดวงชะตาในช่วงนั้นๆ บอกสถานะทางการเงิน การงานและอาชีพ ถ้าเป็นบุคคลหมายถึงคนข้างเคียง และคนรัก
  • ตำแหน่งที่ 5 หมายถึง อดีตที่เพิ่งผ่านมาได้ไม่นาน บ่อเกิดของปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ถ้าเป็นบุคคลจะหมายถึงบริวาร ลูกน้อง ซึ่งตำแหน่งนี้สามารถนำไปใช้ดูร่วมกับไพ่ในตำแหน่งที่ 4 ได้
  • ตำแหน่งที่ 6 หมายถึง อนาคต เป้าหมาย สิ่งที่มุ่งหวัง หรือความคิด และหมายถึงผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง แม่ หรือเจ้านายที่เป็นผู้หญิง
  • ตำแหน่งที่ 7 หมายถึง ปัญหา วิธีคิด การแก้ไขปัญหาที่กำลังประสบอยู่
  • ตำแหน่งที่ 8 หมายถึง สิ่งแวดล้อมและคนรอบข้าง คนที่อยู่ใกล้ คนที่ไม่ได้สนิทกัน ตำแหน่งนี้จะเป็นสิ่งบอกถึงการแก้ไขปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่
  • ตำแหน่งที่ 9 หมายถึง ความหวาดกลัว ความกังวล ความลับที่เจ้าของชะตาปกปิดไว้
  • ตำแหน่งที่ 10 หมายถึง บทสรุปทั้งหมดของไพ่ที่เปิดได้ บอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก 1